Textos Legales

POLÍTICA DE PRIVACITAT

22/03/2024

En TRACTAMENTS I ASSESSORIA AMBIENTAL SL ens preocupem per la privacitat i la transparència.

A continuació, li indiquem en detall els tractaments de dades personals que realitzem, així com tota la informació relativa als mateixos.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

TRACTAMENTS I ASSESSORIA AMBIENTAL SL

B61505020

C/ MILA I FONTANALS, 18 - 08798 - SANT CUGAT SESGARRIGUES - BARCELONA

938970503

info@trassacp.com

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TRACTAMENTS I ASSESSORIA AMBIENTAL SL estem tractant, o no, dades personals que els concerneixen.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides. Igualment, té dret a la portabilitat de les seves dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TRACTAMENTS I ASSESSORIA AMBIENTAL SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la manera següent: dirigint-se a carles@trassacp.com o C/ MILA I FONTANALS, 18 08798 SANT CUGAT SESGARRIGUES BARCELONA.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

1. Tractament de les dades dels contactes web

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En TRACTAMENTS I ASSESSORIA AMBIENTAL SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal d'Atendre la seva sol·licitud i enviar-li comunicacions promocionals. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no demani la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

· Execució d'un contracte: Atendre la seva sol·licitud.

· Consentiment de l'interessat: Trametre comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en TRACTAMENTS I ASSESSORIA AMBIENTAL SL procedeixen de: El mateix interessat.

2. Tractament de les dades del correu electrònic

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En TRACTAMENTS I ASSESSORIA AMBIENTAL SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de prestar-li els serveis que ens ha sol·licitat, atendre les seves sol·licituds d'informació i enviar-li comunicacions promocionals. En el cas que no faciliti les seves dades personals, no podrem complir amb les finalitats descrites. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre l'interessat no demani la seva supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

· Execució d'un contracte: Gestió de potencials clients que s'han interessat sobre els nostres productes i/o serveis.

· Consentiment de l'interessat: Trametre comunicacions promocionals, inclusivament per via electrònica.

· Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, llevat d'obligació legal.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en TRACTAMENTS I ASSESSORIA AMBIENTAL SL procedeixen de: El mateix interessat.