Tipus de plagues

Paneroles

28/03/2017

Per la capacitat de supervivència de l'insecte i les seves característiques, la plaga de paneroles és una de la més negatives per a la salut pública, ja que poden vehicular agents infecciosos o paràsits i afectar la imatge dels negocis. A més, directament causen danys econòmics a les empreses per la contaminació dels aliments, els productes preparats per a la venda o per aparèixer en els embalatges o empaquetats dels enviaments.

Existeixen tres tipus de paneroles, rossa, negra i americana. Per arrelar necessiten refugi i llocs humits i càlids, i propers a les fonts d'aliment.

Per a la seva extermini TRASSA ha desenvolupat un conjunt de tècniques per tal de prevenir i controlar aquest tipus d'insectes. Realitzem la desinsectació de paneroles utilitzant productes eficaços i innocus per a l'ésser humà i animals de vigilància, pel que en la majoria dels casos no hi ha la necessitat d'evacuar la instal·lació.

Sense l'equip adequat, els productes i coneixements específics és pràcticament impossible exterminar aquest tipus d'insectes. Confiï en els professionals de control de plagues.

Pel que fa a la tasca preventiva, vam presentar a les empreses i administracions plans o orientacions destinades a protegir-se de l'aparició de les paneroles:

  • cal mantenir en bones condicions els sistemes de pous i embornals per crear barreres d'entrada. El que implica que es revisin i reparin aquelles conduccions d'aigua que tinguin pèrdues.
  • crear barreres d'entrada segellant les esquerdes, escletxes, forats i passa-tubs, assegurant l'estanquitat de finestres i portes
  • eficaç gestió de les escombraries i els residus.
  • evitar que es tiri el menjar i, en la mesura del possible, restes orgàniques pel vàter, així s'evitaran que arribi al clavegueram i atreguin les paneroles.
  • revisió d'envasos o embalatges que introduïm a les nostres instal·lacions, ja que moltes vegades són la via d'accés d'aquests insectes.
  • en patis, jardins i terrenys limítrofs cal netejar freqüentment i evitar l'acumulació de fulles i altres elements que puguin afavorir la proliferació de paneroles en els espais exteriors.
Som experts en la prevenció, vigilància i control de plagues de paneroles.
Analitzem cas per cas i duem a terme un pla de seguiment i control específic que s'adapta a les característiques i necessitats de cada client.

Consulti sense compromís nostres procediments.