Tipus de plagues

Mosquits

28/03/2017

Els mosquits són una gran molèstia i un perill per la possibilitat que transmetin malalties amb les seves picades. La seva presència és estacional i s'aguditza en zones costaneres, proximitats de rius, maresmes i zones amb aigües estancades i immòbils. Alguns jardins poden ser el focus. El problema és molt greu quan es presenten en forma de plaga, En aquest cas ja no valen els insecticides d'ús domèstic, s'ha d'acudir a empreses amb professional qualificat i especialitzat en la seva extermini.

En el cas de les indústries i comerços relacionats amb l'alimentació, aquest tipus d'insectes pot ser molt perjudicial i causar notables perjudicis econòmics a aquests negocis.

Els procediments de TRASSA són segurs, ecològics i res tòxics per a les persones. Primer es planteja una anàlisi de la situació i s'estudia l'entorn, l'empresa afectada i les seves instal·lacions per localitzar el focus de reproducció. El mètode de control més eficaç per als espècimens adults és la termonebulització, mentre que per a les larves el constitueixen els larvicides. No està de més plantejar-se l'ús de repel·lents com a mesura preventiva.

Finalment, es procedeix a efectuar les recomanacions per evitar la reaparició de la plaga de mosquits: entre d'altres, el control de les escombraries i l'eliminació de l'aigua de roques, parets, esquerdes, llantes o pous estancats.

Som experts en prevenció, tractament, desinsectació, extermini, vigilància i control de plagues de mosquits.
Analitzem cas per cas i duem a terme un pla de seguiment i control específic que s'adapta a les característiques i necessitats de cada client.

Consulti sense compromís nostres procediments.