Tipus de plagues

Tèrmits

28/03/2017

Els tèrmits viuen en colònies subterrànies i accedeixen a instal·lacions i habitatges per a alimentar-se de fusta. Quan no troben vies ocultes poden penetrar a través de materials com guix o poliestirè i altres revestiments més consistents, com maons, per tal d'assolir el seu principal nutrient que és la cel·lulosa. Viuen en llocs foscos on la humitat facilita la seva propagació.

La plaga és extremadament perillosa pels danys econòmics i estructurals que causa. Tampoc es poden oblidar aquells relacionats amb el mobiliari, marcs de portes i finestres, sòcols, la fusteria en general i els llibres. També són molt rellevant els casos d'aquelles empreses en les instal·lacions incorporin aquest material als seus productes, les fàbriques de mobles les primeres, i els llocs on són temporalment emmagatzemats o aquelles altres que fan servir embalatges de fusta. Aquesta és la raó per la qual cal contenir-les i eradicar-les quan es comproven els primers indicis de la seva presència.

De vegades el diagnòstic és difícil i el seu tractament és complicat, donada la seva mobilitat i els emplaçaments subterranis en els quals viuen les colònies. Són una de les plagues més difícils d'eradicar. S'ha d'acudir a professionals experimentats per al diagnòstic.

En TRASSA som experts en la valoració i acotació dels danys, l'ús dels productes i tècniques més adequats i la metodologia a aplicar per a la seva extermini, així com el seguiment de les actuacions efectuades i les mesures preventives per impedir una futura proliferació.

Som experts en el tractament, desinsectació, prevenció, vigilància i control de plagues de tèrmits.
Analitzem cas per cas i duem a terme un pla de seguiment i control específic que s'adapta a les característiques i necessitats de cada client.

Consulti sense compromís nostres procediments.