Tipus de plagues

Rosegadors

28/03/2017

Les plagues de rates i ratolins representen un perill potencial de gran magnitud en espais públics, negocis, llars i els seus entorns. No només perquè són vectors de nombroses i greus malalties que poden ser contagiades als éssers humans, sinó també a causa del deteriorament que ocasionen en les instal·lacions, mobiliari i subministraments. Els més perillosos d'ells són els danys en el cablejat elèctric, que poden derivar en incendis, les conduccions d'aigua i el deteriorament i contaminació de productes i aliments.

Els rosegadors són animals molt àgils i forts, capaços d'ascendir per parets verticals gairebé llises, nedar llargues distàncies i salvar obstacles amb grans salts. S'orienten perfectament en la foscor i la seva flexibilitat els permet introduir-se per petits espais.

La seva ubicació canvia segons les espècies i entorns. Els rosegadors de ciutat estableixen els seus caus en subsòls, clavegueres i cellers. Els rosegadors de camp prefereixen llocs alts i càlids com magatzems i golfes.

Com la seva activitat és nocturna són difícils de detectar, raó per la qual cal prestar atenció als senyals. Poden ser rosegades (en fusta, paper, aliments), excrements i olors estranys. Donat el perill que comporten rates i ratolins, ja que contagien malalties per contacte amb l'aire dels patògens que porten en el seu pèl, al menor indici s'ha d'acudir a especialistes en desratització com TRASSA.

TRASSA té un procediment simple i eficaç. S'inicia amb un estudi detallat de les instal·lacions, s'elabora un programa en què es prioritza el sistema integrat de control de plagues de rosegadors. Les mesures preventives i correctores evitaran futures infestacions.

Som experts en la prevenció, vigilància, extermini i control de rosegadors.
Analitzem cas per cas i duem a terme un pla de seguiment i control específic que s'adapta a les característiques i necessitats de cada client.

Consulti sense compromís nostres procediments.